ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวเพ็ชรมณี ดวนลี
ตำแหน่งครู คศ.1
 เบอร์ติดต่อ 092 2572476