Events Calendar
November  2015
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
ประกาศข่าว

-ประกาศ ผลการเปิดซองเสนอราคาจัดจ้าง งานทาสีและซ่อมบำรุง รายละเอียด คลิก

-ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง งานทาสีและซ่อมปรับปรุง รายละเอียด คลิก

-ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียด คลิก

-ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 โครงการ Intensive English Program “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” คลิก

-ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 โครงการ English Program “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” คลิก

-ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ภาค Smart  Program “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” คลิก

-แจ้งการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” คลิก

-แนวนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รายละเอียด คลิก

-แจ้งปฎิทินนัดหมาย รายละเอียด คลิก

-แบบบันทึกคะแนน ป.1-6 คลิก 

-ประกาศ ตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียด คลิก

-ประกาศ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ล่าสุด คลิก

-ประกาศ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(แก้ไข้เพิ่มเติม) รายละเอียด คลิก

-ประกาศ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง รายละเอียด คลิก

-ประกาศ สถานที่สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ TEDET รายละเอียด คลิก

-ประกาศ หยุดการเรียนการสอน คลิก

-ผลการแข่งขัน EP/MEP Open House 2015  ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน D คลิก

 -โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม รายละเอียด คลิก

 - ประกาศใบสมัครรับบริการทางเลือกการสอนห้องเรียนวันเสาร์ รายละเอียด คลิก

- รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558  คลิก

- ตารางสอนปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 โครงการ Intensive English Program รายละเอียด  คลิก

- ตารางสอนปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 โครงการEnglish Program รายละเอียด  คลิก

- ตารางสอนปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ภาคปกติ รายละเอียด  คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“STEM EDUCATION โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

 

 

 

เผยแพร่ผลงาน

 

 

 

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางธนิตา   บุญสิน                         

สถานศึกษา   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์              

รายละเอียดเพิ่มเติม document

paweena1

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ จากสื่อสิ่งพิมพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางปวีณา  ไชยทองศรี                          

สถานศึกษา   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์              

รายละเอียดเพิ่มเติม document

Last Gallery
Last NewsAll News >>
News for Teachers
DSC_3123

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน ปัณณวิชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20-11-2015

Read more >>

News for Students
DSC_0583

กิจกรรมละครสร้างสรรค์นักเรียนครั้งที่ 3 จากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

26-11-2015

Read more >>

News for parents
DSC_3140

นำเสนอผลงาน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หน่วยกันเรียนรู้ “ฉันรักประเทศไทย” ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี

25-11-2015

Read more >>

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เลขที่ 111 หมู่ 18  ถ.พหลโยธิน.

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

 

โทร. 02-5644498

แฟ็กซ์. 02-5642729

pts@pts.ac.th

http://www.pts.ac.th

Copyright 2012 © prathom-thammasart.com