Events Calendar
July  2015
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
ประกาศข่าว

-รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน EP/MEP Open House 2015 (ภายใน)คลิก

-แบบสรุปผลคะแนนการประกวดทักษะภาษาไทย คลิก

-โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม รายละเอียด คลิก

 

ประกาศใบสมัครรับบริการทางเลือกการสอนห้องเรียนวันเสาร์ รายละเอียด คลิก

- บัญชีรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 คลิก

- รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558  คลิก

- ตารางสอนปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 โครงการ Intensive English Program รายละเอียด  คลิก

- ตารางสอนปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 โครงการEnglish Program รายละเอียด  คลิก

- ตารางสอนปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ภาคปกติ รายละเอียด  คลิก

  - ผลการสอบ CEFR ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1-3 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Cambridge Engilsh Language Assessment Part of the University of Cambridge รายชื่อคลิก 

 

 

 

 

 

“STEM EDUCATION โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

 

 

 

เผยแพร่ผลงาน

 

 

 

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางธนิตา   บุญสิน                         

สถานศึกษา   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์              

รายละเอียดเพิ่มเติม document

paweena1

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ จากสื่อสิ่งพิมพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางปวีณา  ไชยทองศรี                          

สถานศึกษา   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์              

รายละเอียดเพิ่มเติม document

Last Gallery
Last NewsAll News >>
News for Teachers
DSC_3386

ต้อนรับตัวแทนมูลนิธิ โอโต้ซัง เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน

24-06-2015

Read more >>

News for Students
DSC_0322

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย 1 กรกฏาคม ของทุปี

02-07-2015

Read more >>

News for parents
DSC_0345

ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครอง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

01-07-2015

Read more >>

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เลขที่ 111 หมู่ 18  ถ.พหลโยธิน.

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

 

โทร. 02-5644498

แฟ็กซ์. 02-5642729

pts@pts.ac.th

http://www.pts.ac.th

Copyright 2012 © prathom-thammasart.com