Events Calendar
February  2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  
ประกาศข่าว

- ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EP,IEP คลิก

- ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน คลิก

- ตารางสอบปลายปี ปีการศึกษา 2559 ทุกโครงการ คลิก

- รับสมัครครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด คลิก

- กำหนดการการรับสมัครนักเรียน รายละเอียด คลิก

- แบบบันทึกการเก็บคะแนน ป. 1 คลิก

- แบบบันทึกการเก็บคะแนน ป. 2 คลิก

- แบบบันทึกการเก็บคะแนน ป. 3 คลิก

- แบบบันทึกการเก็บคะแนน ป. 4 คลิก

- แบบบันทึกการเก็บคะแนน ป. 5 คลิก

- แบบบันทึกการเก็บคะแนน ป. 6 คลิก

- แบบบันทึกการเก็บคะแนน ENG คลิก

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา รายละเอียด  คลิก

- สถานที่สอบ (TEDET) รายละเอียด  คลิก

- ผลการแข่งขัน Open House 2016 รายละเอียด คลิก

- ตารางปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รายละเอียด คลิก

-ตารางเรียน โครงการ  English Program รายละเอียด คลิก

- ตารางเรียน โครงการ Intensive English Program รายละเอียด คลิก

- ตารางเรียน โครงการ Smart Program รายละเอียด คลิก

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะในเสนอราคาประกันอุบัติเหตุ แบบกลุ่ม คลิก

- ประกาศผลผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อบริการนักเรียน ประจำปี 2559 คลิก

- ประกาศ การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อบริการนักเรียน รายละเอียด คลิก

- ประกาศการสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่ม นักเรียน ครูและบุคลากรปีการศึกษา 2559 คลิก

-แบบกรอกคะแนน ป.2,4,5 วิชาภาษาไทย คณิต ไทย รายละเอียด ข้อสอบกลาง คลิก 

-ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EP,IEP คลิก

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด คลิก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด คลิก

- ประกาศรับสมัคร ครูพนักงานราชการ เอกศิลปะ รายละเอียด คลิก

-กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด คลิก

-ประกาศ ผลการเปิดซองเสนอราคาจัดจ้างงานทาสีและซ่อมปรับปรุง รายละเอียดคลิก

-ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง งานทาสีและซ่อมปรับปรุง รายละเอียด คลิก

-ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียด คลิก

-ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 โครงการ Intensive English Program “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” คลิก

-ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 โครงการ English Program “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” คลิก

-ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ภาค Smart  Program “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในหัวข้อ ” ฉันรักประเทศไทย “

 

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่ผลงาน

 

 

 

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางธนิตา   บุญสิน                         

สถานศึกษา   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์              

รายละเอียดเพิ่มเติม document

paweena1

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ จากสื่อสิ่งพิมพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางปวีณา  ไชยทองศรี                          

สถานศึกษา   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์              

รายละเอียดเพิ่มเติม document

Last Gallery
Last NewsAll News >>
News for Teachers
DSC_0164

ขอแสดงความยินดีกับคณะครู ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2559

22-02-2017

Read more >>

News for Students
DSC_0218

ค่าย English Camp 2016 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร

22-02-2017

Read more >>

News for parents
DSC_0670

พิธีทำบุญตักบาตร วันมาฆบูชา และพิธีมอบห้องประชุมอเนกประสงค์

10-02-2017

Read more >>

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เลขที่ 111 หมู่ 18  ถ.พหลโยธิน.

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

 

โทร. 02-5644498

แฟ็กซ์. 02-5642729

pts@pts.ac.th

http://www.pts.ac.th

Copyright 2012 © prathom-thammasart.com