Events Calendar
April  2015
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
ประกาศข่าว

 

ประกาศ เรื่อง ! รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  รายละเอียดคลิก

 

ผลการสอบ CEFR ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1-3 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Cambridge Engilsh Language Assessment Part of the University of Cambridge รายชื่อคลิก 

“STEM EDUCATION โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

 

 

 

เผยแพร่ผลงาน

 

 

 

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางธนิตา   บุญสิน                         

สถานศึกษา   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์              

รายละเอียดเพิ่มเติม document

paweena1

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ จากสื่อสิ่งพิมพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางปวีณา  ไชยทองศรี                          

สถานศึกษา   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์              

รายละเอียดเพิ่มเติม document

Last Gallery
Last NewsAll News >>
News for Teachers
07

รับพระราชทานรางวัลห้องสมุดดีเด่น ระดับประเทศ

20-03-2015

Read more >>

News for Students
DSC_2240

26-04-2015

Read more >>

News for parents
DSC_1409

จับฉลากนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

15-03-2015

Read more >>

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เลขที่ 111 หมู่ 18  ถ.พหลโยธิน.

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

 

โทร. 02-5644498

แฟ็กซ์. 02-5642729

pts@pts.ac.th

http://www.pts.ac.th

Copyright 2012 © prathom-thammasart.com