Events Calendar
May  2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ประกาศข่าว

- ตารางปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รายละเอียด คลิก

-ตารางเรียน โครงการ  English Program รายละเอียด คลิก

- ตารางเรียน โครงการ Intensive English Program รายละเอียด คลิก

- ตารางเรียน โครงการ Smart Program รายละเอียด คลิก

- ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป เงินเดือน 9000 บาท ภายในวันที่ 12 เมษายนนี้ ติดต่อเบอร์ 02-564-4498

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะในเสนอราคาประกันอุบัติเหตุ แบบกลุ่ม คลิก

- ประกาศผลผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อบริการนักเรียน ประจำปี 2559 คลิก

- ประกาศ การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อบริการนักเรียน รายละเอียด คลิก

- ประกาศผลการจับฉลากนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คลิก

- ประกาศการสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่ม นักเรียน ครูและบุคลากรปีการศึกษา 2559 คลิก

-แบบกรอกคะแนน ป.2,4,5 วิชาภาษาไทย คณิต ไทย รายละเอียด ข้อสอบกลาง คลิก 

-ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EP,IEP คลิก

- ตารางสอบ ประจำปี 2558 ทุกโครงการ รายละเอียด คลิก 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด คลิก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด คลิก

- ประกาศรับสมัคร ครูพนักงานราชการ เอกศิลปะ รายละเอียด คลิก

-กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด คลิก

-ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 2 อัตราเงินเดือนตามวุฒิสนใจสอบถาม 02-564-4498

-ประกาศ ผลการเปิดซองเสนอราคาจัดจ้างงานทาสีและซ่อมปรับปรุง รายละเอียดคลิก

-ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง งานทาสีและซ่อมปรับปรุง รายละเอียด คลิก

-ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียด คลิก

-ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 โครงการ Intensive English Program “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” คลิก

-ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 โครงการ English Program “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” คลิก

-ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ภาค Smart  Program “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” คลิก

-แจ้งการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” คลิก

-แนวนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รายละเอียด คลิก

-แจ้งปฎิทินนัดหมาย รายละเอียด คลิก

-แบบบันทึกคะแนน ป.1-6 คลิก 

-ประกาศ ตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียด คลิก

-ประกาศ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ล่าสุด คลิก

-ประกาศ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(แก้ไข้เพิ่มเติม) รายละเอียด คลิก

-ประกาศ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง รายละเอียด คลิก

-ประกาศ สถานที่สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ TEDET รายละเอียด คลิก

-ประกาศ หยุดการเรียนการสอน คลิก

รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“STEM EDUCATION โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

 

 

 

เผยแพร่ผลงาน

 

 

 

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางธนิตา   บุญสิน                         

สถานศึกษา   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์              

รายละเอียดเพิ่มเติม document

paweena1

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ จากสื่อสิ่งพิมพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางปวีณา  ไชยทองศรี                          

สถานศึกษา   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์              

รายละเอียดเพิ่มเติม document

Last Gallery
Last NewsAll News >>
News for Teachers
11257763_472775136250110_1962288104196575546_o

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนรักและ เห็นคุณค่าในตนเอง

06-04-2016

Read more >>

News for Students
DSC_0161

การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ SP , IEP , EP ปีการศึกษา 2559

03-05-2016

Read more >>

News for parents
DSC_0002

การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ประจำปี 2559

31-03-2016

Read more >>

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เลขที่ 111 หมู่ 18  ถ.พหลโยธิน.

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

 

โทร. 02-5644498

แฟ็กซ์. 02-5642729

pts@pts.ac.th

http://www.pts.ac.th

Copyright 2012 © prathom-thammasart.com