ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2563

14 กรกฎาคม 2563 นางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2563 ของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมประถมบงกช