เทศบาลเมืองท่าโขลง ในการส่งเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าภายในและภายนอกอาคารเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองท่าโขลง ในการส่งเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าภายในและภายนอกอาคารเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19