ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ และแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

https://scontent.fbkk22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/117933018_1409279609266320_1616278778110323547_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFQChurL8WP3fC4janxo_lgZ5F4hOPnOXNnkXiE4-c5c4J-3Jhh2hL0ZrwNVH-Tdba5mPtvAUn2Mv4WOlVfRtut&_nc_ohc=bkUuKVpXJOUAX_7sSlg&_nc_ht=scontent.fbkk22-2.fna&tp=6&oh=ed7d026c7ed7490e53e627391d45e058&oe=5F705850 https://scontent.fbkk22-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/117771125_1409279625932985_1615194198854284506_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeGC0ZYwgpj5sXY-07OBHOyegU3OpKspH9-BTc6kqykf36hpNOeHcKPbnMw52JxsHzQBNwxxsLaOmFrbDquLE4sf&_nc_ohc=q7iMAfxA2y0AX8KITHJ&_nc_ht=scontent.fbkk22-4.fna&tp=6&oh=e98e97ce086d1790f5bfb2c00524d5f4&oe=5F6FF92C https://scontent.fbkk22-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p75x225/118121006_1409279629266318_3219754202209409409_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFQ01Wubp69GFPRGYrR4OqdhGLGylEX5HOEYsbKURfkcw-Bou8f0e6GqkLB2Z4AFSjK8kCYvW4_uNEZ-R2ZKKs2&_nc_ohc=Lkgfc570E4AAX9FK76D&_nc_ht=scontent.fbkk22-3.fna&tp=6&oh=933120fdcb9bed94622783692dd33336&oe=5F6DA805 วิดีโอ ดูทั้งหมด การรับชม 979 ครั้ง ? หนึ่งสัปดาห์ที่แล้ว ความโปร่งใสของเพจ ดูทั้งหมด Facebook จะแสดงข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวัตถุประสงค์ของเพจได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถดูได้ว่าผู้ที่จัดการและโพสต์เนื้อหาบนเพจได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง วันที่สร้างเพจ - 18 สิงหาคม 2015 ความเป็นส่วนตัว ? เงื่อนไข ? ลงโฆษณา ? ตัวเลือกโฆษณา ? คุกกี้ ? ? Facebook ? 2020 สร้าง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 25 มิถุนายน ? วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางกาญจนา คล้ายพุฒ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ร่วมสักการะพระพุทธรูป และศาลพระภูมิ เจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล เตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นในชื่อ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 23 มิถุนายน ? ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 ทุกโครงการ และนักเรียนเข้าระหว่างชั้น เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ในการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์... ดูเพิ่มเติม ความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นในชื่อ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 23 มิถุนายน ? ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง การปรับลดค่าบำรุงการศึกษา และคืนค่าบำรุงการศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID ? 19 ประจำปีการศึกษา 2563 ความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นในชื่อ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 23 มิถุนายน ?