มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

นางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จำนวน27ทุน