การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ให้เกียรติตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT (การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์