ค่ายภาษาไทยน่ารู้ ครั้งที่1

ค่ายภาษาไทยน่ารู้ ครั้งที่1 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์