การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต (CPR)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต (CPR) วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนประถมศีกษาธรรมศาสตร์