มอบทุกปัจจัยพื้นฐาน ปรำภาคเรียนที่ 1/2563

12 ตุลาคม 2563 นางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เป็นประธานในการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ และในครั้งนี้ท่านผู้อำนวยการยังได้มอบหน้ากากผ้าของโรงเรียนให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน คนละ 2 อัน