ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4SP และ IEP ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4SP และ IEP ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี