ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 SP ณ พิพิธภัณฑ์พระราม ๙

วันที่ 30 กันยายน 2563 ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 SP ณ พิพิธภัณฑ์พระราม ๙ คลองห้า ปทุมธานี