ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP ณ Fun arium

วันที่ 30 กันยายน 2563 ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP ณ Fun arium ศูนย์พัฒนาพหุปัญญาเด็ก สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร