การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ PTS Smart School

วันที่ 30 กันยายน 2563 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ PTS Smart School ณ ห้องประชุมบงกช โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์