การจัดอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเเละงานอนามัยโรงเรียนเรื่องอาชีพดีมีอนาคต เเละอย.น้อย

การจัดอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเเละงานอนามัยโรงเรียนเรื่องอาชีพดีมีอนาคตเเละอย.น้อย ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์