พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคาร สพฐ.)

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคาร สพฐ.)