โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ตอน กิจกรรมเปิดตัวภาพประกอบหนังสือเด็กและของเล่นวิทยาศาสตร์

นักเรียนชั้น ป. 4/9 และ นักเรียนชั้น ป.6/8 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม