การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา