พิธีมอบเครื่องดนตรีสากล วงโยธวาทิต

นายชาญ พวงเพ็ชร์ วันที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี มอบเครื่องดนตรีสากล วงโยธวาทิต (งบประมาณ 2,000,000 บาท) ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ตามโครงการ สนับสนุนเครื่องดนตรีให้กับสถานศึกษาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี