กิจกรรมค่ายเปิดโลกคณิตศาสตร์ครั้งที 3

คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียประถมศึกษาธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายเปิดโลกคณิตศาสตร์ครั้งที 3 ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ อาคารบรรยายรวมคณะวิทยา่ศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)