ประชุม ประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2563

นางกาญจนา คล้ายพุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2563