พิธีรับเหรียญและเกียรติบัตร กิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT 2020

พิธีรับเหรียญและเกียรติบัตร กิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT 2020