การประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2563

27 พฤศจิกายน 2563 นางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2563