กิจกรรมก้อนของพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันดินโลก

กิจกรรมก้อนของพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันดินโลก