ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

บริษัท ยูโรไซน์ แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด นำโดย คุณจักรพันธ์ พวงพันธ์ และทีมงาน ผู้ปกครองของ ด.ช.ณฐภัทร พวงพันธ์ ป.2/7 เข้ามาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19