รับการตรวจ ติดตาม แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ภายใต้การบริหารงานของ นางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน รับการตรวจ ติดตาม แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่ง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564