พิธีเข้าประจำหมู่และพิธีมอบเหรียญคณะกรรมการยุวกาชาดโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่และพิธีมอบเหรียญคณะกรรมการยุวกาชาดโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์