เลี้ยงอาหารกลางวันบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่จิตอาสา ณ ศูนย์รับวัคซีน โควิด 19

เลี้ยงอาหารกลางวันบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่จิตอาสา ณ ศูนย์รับวัคซีน โควิด 19 ณ ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต