ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดพืชนิมิตร (คำสวัสดิ์ ราษฎร์บำรุง) เข้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดพืชนิมิตร (คำสวัสดิ์ ราษฎร์บำรุง) เข้าเยียมชมโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถาณการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019