โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมประถมบงกช

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2564