โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับนักเรียน เตรียมสอบ O-net

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เตรียมสอบ O-net ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมด้วยครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คนงาน ภารโรง