ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์เรื่อง ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดปทุมธานี