ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมหลังคาโตมอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง