ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ(Conversation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง