ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมหลังคาหน้าอาคาร สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง