ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อชุดและเครื่องแต่งกายนักดนตรีวงโยธวาหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง