ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไมค์ลอยพร้อมติดตั้งอาคารโคมอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง