ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง