เชิญประชุมผู้ปกครอง (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนเข้าระหว่างชั้น วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก