ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง เน้นย้ำการจับฉลากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โครงการ Smart Program (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2564