ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (เอกภาษาอังกฤษ)