ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางกาญจนา คล้ายพุฒ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 083-043-9326