ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวกีรติ ภู่ทอง
ตำแหน่งครู คศ.2