ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายไพศาล วงษ์ขวัญเมือง
ตำแหน่งประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง