ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวณัฐฐินันท์ ฝอยฝน
ตำแหน่งครู คศ.1