ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวจันทิมา ชารีธรรม
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
 095-505-4141