ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาววิภารัตน์ ฮาดดา
ตำแหน่งครู คศ.2