ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายเอกพันธ์ วันศรี
ตำแหน่งครู คศ.1