ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายณัฐหฤษฏิ์ วันศรี
ตำแหน่งครู คศ.1