ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวฐิติลักษณ์ ภู่จีน
ตำแหน่งครู คศ.1