ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวพรรณิภา แคนสุข
ตำแหน่งครู คศ.1